Služby
Medicínské centrum Praha
Mikrobiom

Recepce
pondělí–pátek
7:30–17:00 hodin

Ordinační hodiny
pondělí–pátek
7:30–18:00 hodin

Příjem vzorků
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Vyšetření mikrobiomu

Nejmodernější metagenomická analýza umožňuje podrobný náhled do úžasného a dosud velmi málo probádaného mikrobiomového “vesmíru”. Lidstvo tak vstoupilo do nové dimenze medicíny a lidského poznání. 

Nabídka vyšetření

Naše pracoviště vám nabízí podrobné profesionální vyšetření střevního mikrobiomu. 

Vyšetření mikrobiomu

STANDARD

26 500 Kč

Vyšetření mikrobiomu​

STANDARD PLUS

28 000 Kč
Vyšetření mikrobiomu​

KOMPLEX​

30 000 Kč

Podrobné srovnání variant vyšetření

Profesionální vyšetření střevního mikrobiomu: STANDARD STANDARD PLUS KOMPLEX
Podrobné odborné vyšetření
Před samotnou analýzou střevního mikrobiomu probíhá odborná konzultace s lékařem. Základem je podrobná anamnéza. Podmínky odběru a následného rozboru je potřeba dobře naplánovat. Jedině na základě odborného vyšetření lze výsledky správně interpretovat.
Laboratorní analýza
Pro rozbor Vašeho mikrobiomu obdržíte odběrovou sadu s přesným popisem odběru a doručení vzorku do naší laboratoře. Využíváme nejmodernější metody metagenomické analýzy mikrobiomu, tzv. shotgun sekvenování.
Výsledná zpráva
Analýza zahrnuje stanovení enterotypu a podrobné poměrné zastoupení individuálních mikrobiálních společenstev, včetně přehledu přítomných patogenů. V druhé části zprávy uvádíme možná rizika asociovaná s konkrétním mikrobiomem a návrh řešení.
Konzultace výsledků s nutričním specialistou – doporučujeme
Složení mikrobiomu lze podle závažnosti zdravotního stavu regulovat stravou, prebiotiky a probiotiky. Sestavujeme jídelníčky a recepty v závislosti na diagnóze a osobních preferencích.
Konzultace výsledků s lékařem – doporučujeme
Odborný lékařský pohled je nenahraditelný. Znalost komplexního zdravotního stavu umožňuje lékaři řešit vedle mikrobiomu i klasické nemoci typu cukrovky, dny apod. Mnohdy je potřeba využít i klasických léků jako např. antibiotika nebo antimykotika.

Jak vyšetření probíhá?

Jak probíhá vyšetření u lékaře?

Před samotnou analýzou střevního mikrobiomu probíhá odborná konzultace s lékařem. Základem je podrobná anamnéza. Podmínky odběru a následného rozboru je třeba dobře naplánovat. Jedině na základě odborného vyšetření lze výsledky správně interpretovat. 

Jak probíhá odběr vzorku?

Pro rozbor Vašeho mikrobiomu obdržíte odběrovou sadu s přesným popisem odběru a doručení vzorku do naší laboratoře. Využíváme nejmodernější metody metagenomické analýzy mikrobiomu, tzv. shotgun sekvenování.

Jak probíhá transport vzorku do naší laboratoře?

Termín doručení vzorku do Medicínského centra Praha je nutné domluvit alespoň 1 pracovní den předem na tel: 270 003 562/564 nebo e-mailem: info@zdravastolice.cz

Kdy budete znát výsledky?

Kompletní výsledky budou k dispozici
do 8 týdnů. Výsledky si můžete vyzvednout osobně v Medicínském centru Praha, případně dle domluvy zašleme.

Výsledná zpráva zahrnuje stanovení enterotypu
a podrobné poměrné zastoupení individuálních mikrobiálních společenstev, včetně přehledu přítomných patogenů.
V druhé části zprávy uvádíme možná rizika asociovaná s konkrétním mikrobiomem
a návrh řešení.

Doporučujeme konzultaci výsledků s lékařem.

Odborný lékařský pohled je nenahraditelný. Znalost komplexního zdravotního stavu umožňuje lékaři léčit vedle mikrobiomu i klasické nemoci typu cukrovky, dny apod. Mnohdy je potřeba využít i klasických léků jako např. antibiotika nebo antimykotika.

Doporučujeme konzultaci výsledků s nutričním specialistou.

Složení mikrobiomu lze podle závažnosti zdravotního stavu regulovat stravou, prebiotiky a probiotiky. Sestavujeme jídelníčky a recepty v závislosti na diagnóze a osobních preferencích.

O lidském mikrobiomu

Co je mikrobiom

Mikrobiom je soubor mikroorganismů osídlující organismus všech živočichů včetně člověka. Střevní mikrobiom je tvořen mikroorganismy žijícími v trávicím traktu. Každý člověk je osídlen miliardami mikroorganismů. Zdravá mikrobiální společenstva poskytují svým hostitelům mnoho zdravotních benefitů.

Narušení mikrobiomu

Narušení rovnováhy mikrobiálního prostředí (dysbyóza) je spojeno s celou řadou zdravotních problémů, např. obezitou, cukrovkou, rakovinou i depresí.

Vhodná strava

Složení mikrobiomu lze podle závažnosti zdravotního stavu regulovat stravou, prebiotiky, probiotiky i zdravým životním stylem.

Kojení

Nedílnou součástí mateřského mléka  jsou symbiotické mikroorganismy. Kojení dodává dítěti nejen optimální komplex živin.
Je důležité také pro správné formování mikrobiomu.