Služby
Medicínské centrum Praha
Mikrobiom

Recepce
pondělí–pátek
7:30–17:00 hodin

Ordinační hodiny
pondělí–pátek
7:30–18:00 hodin

Příjem vzorků
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Výskyt členovců v nemocnicích podporuje šíření antibiotické rezistence

Závažným problémem současné medicíny je mezi mikroorganismy rychle se šířící rezistence vůči antimikrobiálním látkám. Aktuálně je podle některých hypotéz šíření rezistentních kmenů bakterií rychlejší než vývoj nových antibiotik. Jedním z míst, spojovaných s šířením rezistentních kmenů, jsou nemocnice. Nemocniční prostředí s dezinfekcemi a spoustami léků přirozeně vede k selekci mikroorganismů odolnějších vůči těmto látkám.

Skupina vědců se pokoušela zjistit, jestli mají hmyz a pavouci vliv na šíření rezistentních kmenů bakterií. Studie proběhla na chirurgickém oddělení jedné nemocnice v Pákistánu. Výzkumníci izolovali bakteriální DNA ze vzorků z infikovaných ran pacientů, z různých nemocničních povrchů a z hmyzu a pavouků, které pochytali na oddělení. Vědci se zaměřili na bakterie z řádu Enterobacterales. Jde o řád, který zahrnuje řadu klinicky významných potencionálních patogenů, jako jsou rody Klebsiella, Escherichia nebo Enterobacter. V bakteriální DNA řádu Enterobacterales byly dále detekovány nejvýznamnější geny spojené s rezistencí vůči antibiotikům.

Ukázalo se, že 80 % členovců přenášelo na svých tělech zástupce Enterobacterales rezistentních vůči více typům antibiotik.

To, že po nemocnici by neměli pobíhat švábi a mouchy by neměly sedat na rány pacientů, asi nikoho nepřekvapí. Nyní tato studie pomocí moderních metod molekulární biologie potvrdila význam zamezení přístupu členovců do nemocnic i pro zpomalení šíření kmenů bakterií rezistentních na antibiotika.

Mgr. Pavel Pešek


Hassn B, Ijaz M, Khan A et al. (2021). A role for arthropods as vectors of multidrug-resistant Enterobacterales in surgical site infections from South Asia. Nature Microbiology, 6: 1259-1270.

O lidském mikrobiomu

Co je mikrobiom

Mikrobiom je soubor mikroorganismů osídlující organismus všech živočichů včetně člověka. Střevní mikrobiom je tvořen mikroorganismy žijícími v trávicím traktu. Každý člověk je osídlen miliardami mikroorganismů. Zdravá mikrobiální společenstva poskytují svým hostitelům mnoho zdravotních benefitů.

Narušení mikrobiomu

Narušení rovnováhy mikrobiálního prostředí (dysbyóza) je spojeno s celou řadou zdravotních problémů, např. obezitou, cukrovkou, rakovinou i depresí.

Vhodná strava

Složení mikrobiomu lze podle závažnosti zdravotního stavu regulovat stravou, prebiotiky, probiotiky i zdravým životním stylem.

Kojení

Nedílnou součástí mateřského mléka  jsou symbiotické mikroorganismy. Kojení dodává dítěti nejen optimální komplex živin.
Je důležité také pro správné formování mikrobiomu.

Jak vám můžeme pomoci

Naše pracoviště Vám nabízí profesionální vyšetření střevního mikrobiomu spolu s moderními metodami léčby či možnost vzorek vlastního mikrobiomu preventivně zmrazit. Váš zdravotní stav nás zajímá!

Konzultace​

Před analýzou střevního mikrobiomu probíhá odborná konzultace s lékařem. Základem je podrobná anamnéza. Podmínky odběru je potřeba dobře naplánovat. Jedině na základě odborného vyšetření lze výsledky správně interpretovat.

Vyšetření

Pro rozbor Vašeho mikrobiomu obdržíte odběrovou sadu s přesným návodem k odběru a doručení vzorku do naší laboratoře. K analýze využíváme nejnovější sekvenační metody, tzv. "Next Generation Sequencing”.

Léčba

Složení mikrobiomu lze podle závažnosti zdravotního stavu regulovat stravou, prebiotiky a probiotiky. V případě potřeby lze využít antibiotika, antimykotika, virostatika, antiparazitika nebo tzv. transplantace střevní mikroflóry.

Zamrazení

Věk, nemoci, užívané léky, nevhodná životospráva, životní prostředí a přibývající množství toxických látek nevratně poškozují náš mikrobiom. Optimálním řešením je preventivní uložení vlastního mikrobiomu.