Služby
Medicínské centrum Praha
Mikrobiom

Recepce
pondělí–pátek
7:30–17:00 hodin

Ordinační hodiny
pondělí–pátek
7:30–18:00 hodin

Příjem vzorků
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Vliv mikrobiomu na paměť a učení u předčasně narozených dětí

Vliv mikrobiomu na lidské kognitivní funkce je dlouhodobě diskutovanou problematikou. Jako jedna z možných cest, jak lidské kognitivní funkce ovlivnit, se do budoucna jeví manipulace se střevním mikrobiomem. Zejména pokud se jedná o předčasně narozené děti, které velmi často trpí neurovývojovými deficity, které způsobují poruchy paměti a učení.
Kritické období z hlediska prenatálního vývoje mozku nastává mezi 23. a 40. týdnem, kdy dochází k procesu zrání mozku. Děti narozené před 32. týdnem gestačního věku přicházejí o podstatnou část vývoje v děloze, jež je důležitá pro správný vývoj mozku, a jsou tak vystavené riziku nedokonalého vývoje kognitivních funkcí, přesněji paměti, učení, motorických dovedností, čtení a logického myšlení. Nutno podotknout, že vývoj dětí po porodu je dále ovlivněn vnějšími a vnitřními faktory, mezi které lze zařadit i skladbu střevního mikrobiomu, která, jak naznačují studie, může změnit rané naprogramování mozku.
Vlivem skladby mikrobiomu na kognitivní funkce u předčasně narozených dětí se zabývala studie Lu et al. (2022), ve které byly bezmikrobní myši kolonizované mikrobiomem předčasně narozených dětí v různém postmenstruačním věku (postmenstruační věk = počet týdnů od poslední menstruace matky před otěhotněním, zahrnuje i týdny po porodu). Výsledky naznačují, že právě nedostatečně zralý mikrobiom může způsobovat zhoršený vývoj kognitivních funkcí.
V mikrobiomu dětí narozených v postmenstruačním věku nižším než 31 týdnů dominovaly bakteriální rody Staphylococcus, Streptococcus a Stenotrophomonas. U dětí, které přišly na svět v postmenstruačním věku přesahujícím 31 týdnů, mikrobiom zahrnoval Enterobacter, Bifidobacterium, Lactococcus, Phocaeicola, Parabacteroides a Escherichia. Pro mikrobiom předčasně narozených dětí je typický přechod v dominanci přítomných bakterií od Staphylococcus (25. až 30 týden postmenstruačního věku) přes Enterococcus (30. až 35 týden), po převládající Enterobacter (okolo 35. týdne). Nejpozději u těchto dětí přichází dominance bifidobakterií, a to až po minimálně 30. týdnu postmenstruačního věku. Ve složení mikrobiomu dětí narozených před 31. týdnem a po 31. týdnu byl zjevný rozdíl. Studie naznačuje, že neurologický vývoj může být ovlivněn především skrze metabolity, jež střevní mikroorganismy vylučují.
Jedním z nejdůležitějších metabolitů je kyselina ferulová, která je schopna opravovat kognitivní a paměťové deficity skrze snižování oxidačního stresu a zamezení apoptóze neuronů. Právě tato kyselina byla zaznamenána ve sníženém množství u dětí narozených před 31. týdnem. Prozatím nevíme, které konkrétní střevní mikroorganismy hladinu této kyseliny snižují či zvyšují. Je však velice pravděpodobné, že u dětí narozených před 31. týdnem nezralý mikrobiom s nízkou diverzitou zastoupených mikroorganismů není schopen produkovat dostatečné množství kyseliny ferulové.
Výsledky této studie naznačují, že v budoucnu bude možné eliminovat důsledky předčasného narození na paměť a učení pomocí modifikace mikrobiomu dětí a vyrovnat tak tyto rozdíly ve vývoji po porodu mezi nimi a dětmi narozenými v termínu.

Ing. Gabriela Pešková


Zdroj:
Lu J., Lu L., Yu Y. et al. (2022): Early preterm infant microbiome impacts adult learning. Sci Rep, 12, 3310. https://doi.org/10.1038/s41598-022-07245-w

O lidském mikrobiomu

Co je mikrobiom

Mikrobiom je soubor mikroorganismů osídlující organismus všech živočichů včetně člověka. Střevní mikrobiom je tvořen mikroorganismy žijícími v trávicím traktu. Každý člověk je osídlen miliardami mikroorganismů. Zdravá mikrobiální společenstva poskytují svým hostitelům mnoho zdravotních benefitů.

Narušení mikrobiomu

Narušení rovnováhy mikrobiálního prostředí (dysbyóza) je spojeno s celou řadou zdravotních problémů, např. obezitou, cukrovkou, rakovinou i depresí.

Vhodná strava

Složení mikrobiomu lze podle závažnosti zdravotního stavu regulovat stravou, prebiotiky, probiotiky i zdravým životním stylem.

Kojení

Nedílnou součástí mateřského mléka  jsou symbiotické mikroorganismy. Kojení dodává dítěti nejen optimální komplex živin.
Je důležité také pro správné formování mikrobiomu.

Jak vám můžeme pomoci

Naše pracoviště Vám nabízí profesionální vyšetření střevního mikrobiomu spolu s moderními metodami léčby či možnost vzorek vlastního mikrobiomu preventivně zmrazit. Váš zdravotní stav nás zajímá!

Konzultace​

Před analýzou střevního mikrobiomu probíhá odborná konzultace s lékařem. Základem je podrobná anamnéza. Podmínky odběru je potřeba dobře naplánovat. Jedině na základě odborného vyšetření lze výsledky správně interpretovat.

Vyšetření

Pro rozbor Vašeho mikrobiomu obdržíte odběrovou sadu s přesným návodem k odběru a doručení vzorku do naší laboratoře. K analýze využíváme nejnovější sekvenační metody, tzv. "Next Generation Sequencing”.

Léčba

Složení mikrobiomu lze podle závažnosti zdravotního stavu regulovat stravou, prebiotiky a probiotiky. V případě potřeby lze využít antibiotika, antimykotika, virostatika, antiparazitika nebo tzv. transplantace střevní mikroflóry.

Zamrazení

Věk, nemoci, užívané léky, nevhodná životospráva, životní prostředí a přibývající množství toxických látek nevratně poškozují náš mikrobiom. Optimálním řešením je preventivní uložení vlastního mikrobiomu.