Služby
Medicínské centrum Praha
Mikrobiom

Recepce
pondělí–pátek
7:30–17:00 hodin

Ordinační hodiny
pondělí–pátek
7:30–18:00 hodin

Příjem vzorků
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Může složení našeho mikrobiomu ovlivnit rozvoj cukrovky 2. typu?

Lidský mikrobiom je schopen ovlivnit naši psychiku, metabolizmus, ale také vznik různých nemocí. Mezi nejčastější nemoci ovlivněné skladbou našeho mikrobiomu patří metabolické choroby, tj. metabolický syndrom, ztučnění jater, kardiovaskulární onemocnění, ale i cukrovka druhého typu.

Zhang et al. (2021) provedli studii, která zahrnovala 180 účastníků (60 zdravých, 60 s diagnostikovaným prediabetem a 60 s diagnostikovaným diabetem 2. typu). Všichni účastníci studie poskytli vzorek stolice, ze kterého byla následně izolována a sekvenována bakteriální DNA.

Výsledky ukázaly, že existuje rozdíl mezi složením střevního mikrobiomu u zdravých jedinců a jedinců s prediabetem nebo diabetem 2. typu. Rozdíly ve střevním mikrobiomu se netýkaly diverzity, ale spíše rozdílného procentuálního zastoupení jednotlivých rodů, kmenů a druhů bakterií.

Proteobakterie, zejména Escherichia a Shigella, se ve větším množství objevovaly u účastníků s prediabetem a diabetem 2. typu oproti zdravým účastníkům. Vyšší výskyt těchto bakterií byl v minulosti zaznamenán především u obyvatelstva trpícího obezitou a diabetem 2. typu. Bakterie z těchto skupin jsou charakteristické obsahem lipopolysacharidu ve vnější membráně. Právě lipopolysacharid je spojován s vyšším oxidačním stresem, podněcováním zánětlivých procesů a zvyšováním inzulínové rezistence. U jedinců s prediabetem byl oproti zdravým účastníkům zjištěn také Haemophilus, který se řadí mezi patogenní bakterie.

Dále se u jedinců s diabetem 2. typu objevovala Prevotella, jejíž vyšší obsah je spojován se zvýšenými hladinami prozánětlivých cytokinů, zánětem a inzulínovou rezistencí. Vysoké hladiny Prevotelly bývají však také identifikovány u lidí, jejichž strava obsahuje vysoké množství vlákniny a celkově se dá pokládat za zdravou. U těchto zdravých jedinců Prevotella naopak souvisí s vysokým obsahem mastných kyselin s krátkým řetězcem (SCFA), protizánětlivým účinkem a zlepšeným metabolismem glukózy. Vysvětlením může být, že Prevotella reaguje odlišně na skladbu stravy, nebo se může jednat o rozdílné kmeny Prevotelly vylučující odlišné metabolity.

U skupiny zdravých jedinců byl nalezen dvakrát vyšší výskyt Bifidobakterií nežli u skupin s prediabetem a diabetem 2. typu, což poukazuje na zdravější složení střevního mikrobiomu.

Ze studie vyplývá, že složení střevního mikrobiomu může ovlivnit rozvoj diabetu 2. typu. Proto je důležité zdraví našeho mikrobiomu podporovat konzumací zeleniny, ovoce, různých fermentovaných výrobků, celozrnných cereálií a pečiva a snížit tak skrze naše přátelské bakterie riziko rozvoje metabolických onemocnění či zvrátit jejich rozvoj.

Ing. Gabriela Pešková


Zdroj:

Chanmuang S., Nguyen Q.-A., Kim H.-J. (2022): Current research on the effects of non-digestible carbohydrates on metabolic disease. Applied Sciences, 12: 3768. https://doi.org/10.3390/app12083768

Zhang Z., Tian T., Chen Z., Liu L., Luo T., Dai J. (2021): Characteristics of the gut microbiome in patients with prediabetes and type 2 diabetes. PeerJ, 9: e10952.

O lidském mikrobiomu

Co je mikrobiom

Mikrobiom je soubor mikroorganismů osídlující organismus všech živočichů včetně člověka. Střevní mikrobiom je tvořen mikroorganismy žijícími v trávicím traktu. Každý člověk je osídlen miliardami mikroorganismů. Zdravá mikrobiální společenstva poskytují svým hostitelům mnoho zdravotních benefitů.

Narušení mikrobiomu

Narušení rovnováhy mikrobiálního prostředí (dysbyóza) je spojeno s celou řadou zdravotních problémů, např. obezitou, cukrovkou, rakovinou i depresí.

Vhodná strava

Složení mikrobiomu lze podle závažnosti zdravotního stavu regulovat stravou, prebiotiky, probiotiky i zdravým životním stylem.

Kojení

Nedílnou součástí mateřského mléka  jsou symbiotické mikroorganismy. Kojení dodává dítěti nejen optimální komplex živin.
Je důležité také pro správné formování mikrobiomu.

Jak vám můžeme pomoci

Naše pracoviště Vám nabízí profesionální vyšetření střevního mikrobiomu spolu s moderními metodami léčby či možnost vzorek vlastního mikrobiomu preventivně zmrazit. Váš zdravotní stav nás zajímá!

Konzultace​

Před analýzou střevního mikrobiomu probíhá odborná konzultace s lékařem. Základem je podrobná anamnéza. Podmínky odběru je potřeba dobře naplánovat. Jedině na základě odborného vyšetření lze výsledky správně interpretovat.

Vyšetření

Pro rozbor Vašeho mikrobiomu obdržíte odběrovou sadu s přesným návodem k odběru a doručení vzorku do naší laboratoře. K analýze využíváme nejnovější sekvenační metody, tzv. "Next Generation Sequencing”.

Léčba

Složení mikrobiomu lze podle závažnosti zdravotního stavu regulovat stravou, prebiotiky a probiotiky. V případě potřeby lze využít antibiotika, antimykotika, virostatika, antiparazitika nebo tzv. transplantace střevní mikroflóry.

Zamrazení

Věk, nemoci, užívané léky, nevhodná životospráva, životní prostředí a přibývající množství toxických látek nevratně poškozují náš mikrobiom. Optimálním řešením je preventivní uložení vlastního mikrobiomu.