Služby
Medicínské centrum Praha
Mikrobiom

Recepce
pondělí–pátek
7:30–17:00 hodin

Ordinační hodiny
pondělí–pátek
7:30–18:00 hodin

Příjem vzorků
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Bakteriální enzym rozkládající cholesterol

Cholesterol je klíčová biologická molekula s řadou funkcí. Cholesterol je hlavní strukturní prvek buněčných membrán, naše tělo z něj syntetizuje steroidní hormony, vitamin D a žlučové kyseliny. Většina z nás ale zná cholesterol hlavně kvůli asociaci celkové hladiny cholesterolu v séru se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění. Existují dva zdroje cholesterolu – cholesterol přijímaný z potravy živočišného původu a cholesterol syntetizovaný játry. Cholesterol syntetizovaný játry je vylučován do tenkého střeva společně se žlučí a opět vstřebáván v tlustém střevě.

Všechen cholesterol tak prochází tlustým střevem, kde může interagovat s přítomnou střevní mikroflórou. Už před sto lety byla vyslovena hypotéza o tom, že mikrobiota se může podílet na odbourávání cholesterolu ve střevech, a tudíž i na jeho hladině v krvi. Podobně některé studie zabývající se efektem probiotik zjistily, že některá probiotika snižují hladinu cholesterolu v krvi. Přesný mechanismus byl ale dosud neznámý.

Nová studie pracovala se 625 páry vzorků metabolomů (soubory všech metabolitů ve vzorku) a mikrobiomů stolice získaných shotgun sekvenováním, které umožňuje hledat jednotlivé geny a jejich početnosti. Mezi metabolity stolice hledali autoři hlavně coprostanol, produkt bakteriálního metabolizmu cholesterolu, v mikrobiomech hledali geny korelující s početností coprostanolu. Mezi vhodnými geny pak byli pomocí biochemických metod hledáni kandidáti kódující enzymy metabolizující cholesterol. Kandidátní geny byly srovnávány s genomem jednoho kmenu druhu Eubacterium coprostanoligenes, což je zatím jediný druh, u kterého byl metabolismus cholesterolu biochemicky potvrzen. Vědci našli gen kódující bakteriální enzym cholesterol-dehydrogenázu, která je zodpovědná za přeměnu cholesterolu na coprostanol. Gen byl pojmenován ismA.

Autoři našli 20 mikrobiálních druhů, které disponují genem ismA. Převážně jde o dosud nekultivované druhy většinou patřící do skupiny druhů Clostridium IV a některé druhy rodu Eubacterium. Zvýšený počet kopií genu ismA v mikrobiomu stolice signifikantně koreloval se sníženým množstvím cholesterolu ve stolici i v séru.

Je možné, že k metodám regulace hladiny cholesterolu v krvi se v budoucnu připojí i podávání probiotik nebo enzymů získaných z bakterií.


Kenny DJ, Plichta DR, Shungin D et al. (2021). Cholesterol metabolism by uncultured human gut bacteria influences host cholesterol level. Cell Host and Microbe, 28: P245-257.E6.

O lidském mikrobiomu

Co je mikrobiom

Mikrobiom je soubor mikroorganismů osídlující organismus všech živočichů včetně člověka. Střevní mikrobiom je tvořen mikroorganismy žijícími v trávicím traktu. Každý člověk je osídlen miliardami mikroorganismů. Zdravá mikrobiální společenstva poskytují svým hostitelům mnoho zdravotních benefitů.

Narušení mikrobiomu

Narušení rovnováhy mikrobiálního prostředí (dysbyóza) je spojeno s celou řadou zdravotních problémů, např. obezitou, cukrovkou, rakovinou i depresí.

Vhodná strava

Složení mikrobiomu lze podle závažnosti zdravotního stavu regulovat stravou, prebiotiky, probiotiky i zdravým životním stylem.

Kojení

Nedílnou součástí mateřského mléka  jsou symbiotické mikroorganismy. Kojení dodává dítěti nejen optimální komplex živin.
Je důležité také pro správné formování mikrobiomu.

Jak vám můžeme pomoci

Naše pracoviště Vám nabízí profesionální vyšetření střevního mikrobiomu spolu s moderními metodami léčby či možnost vzorek vlastního mikrobiomu preventivně zmrazit. Váš zdravotní stav nás zajímá!

Konzultace​

Před analýzou střevního mikrobiomu probíhá odborná konzultace s lékařem. Základem je podrobná anamnéza. Podmínky odběru je potřeba dobře naplánovat. Jedině na základě odborného vyšetření lze výsledky správně interpretovat.

Vyšetření

Pro rozbor Vašeho mikrobiomu obdržíte odběrovou sadu s přesným návodem k odběru a doručení vzorku do naší laboratoře. K analýze využíváme nejnovější sekvenační metody, tzv. "Next Generation Sequencing”.

Léčba

Složení mikrobiomu lze podle závažnosti zdravotního stavu regulovat stravou, prebiotiky a probiotiky. V případě potřeby lze využít antibiotika, antimykotika, virostatika, antiparazitika nebo tzv. transplantace střevní mikroflóry.

Zamrazení

Věk, nemoci, užívané léky, nevhodná životospráva, životní prostředí a přibývající množství toxických látek nevratně poškozují náš mikrobiom. Optimálním řešením je preventivní uložení vlastního mikrobiomu.