Služby
Medicínské centrum Praha
Mikrobiom

Recepce
pondělí–pátek
7:30–17:00 hodin

Ordinační hodiny
pondělí–pátek
7:30–18:00 hodin

Příjem vzorků
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Střevní mikrobiom a nealkoholové ztučnění jater

Nealkoholové ztučnění jater (NAFLD) je multifaktoriální onemocnění definované jako více než 5% akumulace tuku v jaterních buňkách bez sekundárních příčin (nadměrné pití alkoholu, léčba steatogenními léky). V celosvětovém měřítku jsou NAFLD spolu s MAFLD, tj. metabolickým ztučněním jater, nejčastějšími jaterními chorobami s 6–35% výskytem v dospělé populaci. Studie prokázaly, že dlouhodobé postižení jater nealkoholovým ztučněním (steatózou) může být významnou příčinou jaterní cirhózy a hepatocelulárního karcinomu. V posledních letech jsou MAFLD/NAFLD úzce spojovány s imunitními zánětlivými reakcemi, s inzulinovou rezistencí, ale také se stavem střevního mikrobiomu.
Játra a střeva jsou anatomicky a funkčně propojeny, dochází mezi nimi k obousměrné komunikaci. V jednom směru játra vylučují žluč a další bioaktivní látky nezbytné pro správné trávení tuků ve střevě, v druhém směru jsou metabolizované živiny po reabsorpci z tenkého střeva transportovány portální žilou do jater. Zároveň jsou do jater transportovány střevní bakterie a jejich metabolity, vitaminy, mastné kyseliny s krátkým řetězcem (SFCA), lipopolysacharidy (LPS), endogenní etanol a další metabolity, čímž jsou játra vystavena střevnímu mikroprostředí a patologickým změnám. Jsou citlivá na produkty střevních bakterií, enterotoxiny nebo zánětlivé molekuly pocházející ze střev. Naopak játry produkované specifické protilátky a zánětlivé cytokiny interagují se střevní sliznicí, narušují těsné spoje střevního epitelu, dochází ke zvýšení střevní propustnosti a porušení střevní ochranné bariéry. Může vzniknout patologický stav, jehož důsledkem jsou abnormální aktivace imunitního systému, zánětlivé reakce a další potíže. U pacientů s NAFLD byla ve srovnání se zdravými jedinci zaznamenána zvýšená střevní propustnost.

Střevní mikrobiota se podílí na zpracování potravy a jejím rozkladu na bioaktivní metabolity. Jejím působením například vznikají v tlustém střevě z potravou přijaté rozpustné vlákniny SFCA. Metabolity produkované mikrobiotou po průniku do jater mohou buď podporovat nebo zabraňovat hromadění tuku v játrech.
Stále více důkazů naznačuje souvislost mezi NAFLD a přítomností dysbiózy a metabolických změn ve střevní mikrobiotě. Dysbióza je spojena s užíváním antibiotik, zvýšenou konzumací alkoholu, vysokým příjmem tuků ve stravě, s imunitním nebo zánětlivým onemocněním.
Několik studií analyzovalo složení střevní mikrobioty pacientů s NAFLD a porovnávalo je se složením střevní mikrobioty zdravých jedinců.
U pacientů s NAFLD byl zaznamenán vyšší výskyt bakterií z kmene Proteobacteria, rodů Escherichia, Bacteroides a Ruminococcus, zatímco snížené zastoupení vykazovali zástupci z čeledi Ruminococcaceae a rodů Anaerobacter, Coprococcus, Eubacterium, Faecalibacterium, Prevotella a Clostridium.
Akkermansia muciniphila je gramnegativní anaerobní bakterie, která kolonizuje střevní hlen a je důležitým článkem mezi střevní mikrobiotou, zánětem a integritou střevní bariéry. Bylo zjištěno, že snížený výskyt A. muciniphila je spojen s redukcí hlenové vrstvy a zvýšeným zánětem, podporovaným alkoholovým a nealkoholovým poškozením jater.
Důkazů naznačujících souvislost mezi střevní mikrobiotou a NAFLD stále přibývá. Signalizace žlučových kyselin, mikrobiální metabolismus a bakteriální translokace společně tvoří klíčové dráhy osy střevo–játra a narušení této osy bylo nedávno označeno za jednu z patogenezí NAFLD. V současné době nejsou k dispozici žádné léky s licencí pro léčbu NAFLD. Potenciálním terapeutickým cílem pro léčbu NAFLD se stala střevní mikrobiota. Důležitou součástí léčby a prevencí vzniku NAFLD je vhodná úprava stravy a fyzická aktivita.

Autor: Ing. Silvia IllýováPoužité zdroje:
Ji J, Wu L, Wei J, Wu J, Guo G (2023): The gut microbiome and ferroptosis in MAFLD. Journal of Clinical and Translational Hepatology, 11, 174-187. doi: 10.14.218/JCTH.2022.00136.
Pekkala S (2023): Fecal metagenomics and metabolomics identifying microbial signatures in non-alcoholic fatty liver disease. International Journal of Molecular Sciences, 24, 4855. doi: 10.3390/ijms24054855.
Ting-Riu H, Wen-Juan Y, Qing-Hua T, Shuai B, Huang Z, Yang T, Huan T (2023): Gut microbiota therapy for nonalcoholic fatty liver disease: Evidence from randomized clinical trials. Microbiology, 13, 1004911. doi: 10.33889/fmicb.2022.1004911.

O lidském mikrobiomu

Co je mikrobiom

Mikrobiom je soubor mikroorganismů osídlující organismus všech živočichů včetně člověka. Střevní mikrobiom je tvořen mikroorganismy žijícími v trávicím traktu. Každý člověk je osídlen miliardami mikroorganismů. Zdravá mikrobiální společenstva poskytují svým hostitelům mnoho zdravotních benefitů.

Narušení mikrobiomu

Narušení rovnováhy mikrobiálního prostředí (dysbyóza) je spojeno s celou řadou zdravotních problémů, např. obezitou, cukrovkou, rakovinou i depresí.

Vhodná strava

Složení mikrobiomu lze podle závažnosti zdravotního stavu regulovat stravou, prebiotiky, probiotiky i zdravým životním stylem.

Kojení

Nedílnou součástí mateřského mléka  jsou symbiotické mikroorganismy. Kojení dodává dítěti nejen optimální komplex živin.
Je důležité také pro správné formování mikrobiomu.

Jak vám můžeme pomoci

Naše pracoviště Vám nabízí profesionální vyšetření střevního mikrobiomu spolu s moderními metodami léčby či možnost vzorek vlastního mikrobiomu preventivně zmrazit. Váš zdravotní stav nás zajímá!

Konzultace​

Před analýzou střevního mikrobiomu probíhá odborná konzultace s lékařem. Základem je podrobná anamnéza. Podmínky odběru je potřeba dobře naplánovat. Jedině na základě odborného vyšetření lze výsledky správně interpretovat.

Vyšetření

Pro rozbor Vašeho mikrobiomu obdržíte odběrovou sadu s přesným návodem k odběru a doručení vzorku do naší laboratoře. K analýze využíváme nejnovější sekvenační metody, tzv. "Next Generation Sequencing”.

Léčba

Složení mikrobiomu lze podle závažnosti zdravotního stavu regulovat stravou, prebiotiky a probiotiky. V případě potřeby lze využít antibiotika, antimykotika, virostatika, antiparazitika nebo tzv. transplantace střevní mikroflóry.

Zamrazení

Věk, nemoci, užívané léky, nevhodná životospráva, životní prostředí a přibývající množství toxických látek nevratně poškozují náš mikrobiom. Optimálním řešením je preventivní uložení vlastního mikrobiomu.