Služby
Medicínské centrum Praha
Mikrobiom

Recepce
pondělí–pátek
7:30–17:00 hodin

Ordinační hodiny
pondělí–pátek
7:30–18:00 hodin

Příjem vzorků
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Polymorfní mikroby a jejich podíl na patogenezi rakoviny

Polymorfní mikroby střevního mikrobiomu byly uznány jako další ze zatím čtrnácti základních charakteristik asociovaných s patogenezí rakoviny. Bylo prokázáno, že mohou hrát podstatnou roli v nádorovém bujení, diferenciaci nádorů a progresi maligního onemocnění a také ovlivňovat účinnost protinádorové léčby. Modulace mikrobiomu se proto jeví jako potenciální možnost, jak zasahovat do karcinogenních procesů.
Střevní mikrobiom obsahuje přibližně 4 x 1013 mikroorganismů, z nichž 97 % tvoří bakterie. Tato mikrobiota může, pozitivně i negativně, přímo interagovat s některými prokázanými charakteristikami rakoviny, jako je zánět, únik rakovinných buněk před rozpoznáním a likvidací imunitním systémem, nestabilita genomu a rezistence na protinádorovou léčbu.
Věda postupně odhaluje míru zapojení komplexních mikrobiálních ekosystémů (mikrobiomu) do nádorové patogeneze. V poslední době bylo jedenáct mikrobiálních druhů prohlášeno za přímé lidské karcinogeny nebo onkomikroby vzhledem ke schopnosti v těle šířit karcinogenní látky nebo vyvolat prokarcinogenní změny. Jedná se například o bakteriální kmeny Escherichia coli, Bacteroides fragillis nebo Streptococcus gallolyctus. Opakovaně byla různými studiemi prokázána asociace mezi dysbiózou (narušením střevního mikrobiomu), způsobenou infekcí nebo antibiotiky, a karcinogenezí uvnitř i mimo tlusté střevo.
Mikrobiom každého člověka má unikátní složení, má odlišný tzv. vzorec, který může modulovat různé charakteristiky rakoviny. Proto je snahou prosadit modulaci mikrobiomu jako potenciální protinádorovou terapii. V současné době jsou předmětem klinického výzkumu různé přístupy, včetně aplikace prebiotik, probiotik, živých bioterapeutických produktů, transplantace fekální mikrobioty (FMT) a dietní intervence.
Studie zaměřené na terapii pomocí FMT u pacientů s kolorektálním karcinomem dokládají, že mikroby mají prokarcinogenní i karcinoprotektivní vlastnosti. Na pacientech s melanomem byl prokázán potenciál FMT při obnově účinnosti léčby inhibitory kontrolních bodů.
Vztah mezi mikroby, člověkem a rakovinou je komplexní a určení charakteristik nádorového mikrobiomu může být krokem ke zlepšení detekce rakoviny a zvýšení účinnosti její léčby.

Autor:
Blanca Martin-Borja Sotoca


Zdroj:

Lythgoe MP, Mullish BH, Frampton AE, Krell J (2022): Polymorphic microbes: a new emerging hallmark of cancer. Trends in Microbiology, doi: 10.1016/j.tim.2022.08.004

O lidském mikrobiomu

Co je mikrobiom

Mikrobiom je soubor mikroorganismů osídlující organismus všech živočichů včetně člověka. Střevní mikrobiom je tvořen mikroorganismy žijícími v trávicím traktu. Každý člověk je osídlen miliardami mikroorganismů. Zdravá mikrobiální společenstva poskytují svým hostitelům mnoho zdravotních benefitů.

Narušení mikrobiomu

Narušení rovnováhy mikrobiálního prostředí (dysbyóza) je spojeno s celou řadou zdravotních problémů, např. obezitou, cukrovkou, rakovinou i depresí.

Vhodná strava

Složení mikrobiomu lze podle závažnosti zdravotního stavu regulovat stravou, prebiotiky, probiotiky i zdravým životním stylem.

Kojení

Nedílnou součástí mateřského mléka  jsou symbiotické mikroorganismy. Kojení dodává dítěti nejen optimální komplex živin.
Je důležité také pro správné formování mikrobiomu.

Jak vám můžeme pomoci

Naše pracoviště Vám nabízí profesionální vyšetření střevního mikrobiomu spolu s moderními metodami léčby či možnost vzorek vlastního mikrobiomu preventivně zmrazit. Váš zdravotní stav nás zajímá!

Konzultace​

Před analýzou střevního mikrobiomu probíhá odborná konzultace s lékařem. Základem je podrobná anamnéza. Podmínky odběru je potřeba dobře naplánovat. Jedině na základě odborného vyšetření lze výsledky správně interpretovat.

Vyšetření

Pro rozbor Vašeho mikrobiomu obdržíte odběrovou sadu s přesným návodem k odběru a doručení vzorku do naší laboratoře. K analýze využíváme nejnovější sekvenační metody, tzv. "Next Generation Sequencing”.

Léčba

Složení mikrobiomu lze podle závažnosti zdravotního stavu regulovat stravou, prebiotiky a probiotiky. V případě potřeby lze využít antibiotika, antimykotika, virostatika, antiparazitika nebo tzv. transplantace střevní mikroflóry.

Zamrazení

Věk, nemoci, užívané léky, nevhodná životospráva, životní prostředí a přibývající množství toxických látek nevratně poškozují náš mikrobiom. Optimálním řešením je preventivní uložení vlastního mikrobiomu.