Služby
Medicínské centrum Praha
Mikrobiom

Recepce
pondělí–pátek
7:30–17:00 hodin

Ordinační hodiny
pondělí–pátek
7:30–18:00 hodin

Příjem vzorků
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Obnova střevního mikrobiomu a její léčebný potenciál

Kolonizace našeho těla mikrobiotou začíná již v děloze. Postupem času ale její složení podléhá vlivu různých faktorů jako je věk, životní styl, zdravotní stav. Umělá kojenecká výživa, průmyslově zpracované potraviny, antibiotika a některé látky přítomné v potravě i prostředí narušují diverzitu zdraví prospěšných bakterií střevního mikrobiomu a jejich biochemické funkce. To má za následek zvyšující se náchylnost člověka k určitým chorobám. Vzhledem k významu střevního mikrobiomu pro lidské zdraví se v posledních letech výzkum zaměřuje na možnosti jeho rekonstrukce a omlazení.
Jednou z cest, jak změnit/obnovit složení a funkci střevní mikrobioty a nastartovat ozdravný proces, se jeví fekální bakterioterapie či transplantace stolice, tj. podání roztoku stolice s vitálními mikroorganismy od zdravého dárce nemocnému příjemci gastrointestinálním traktem. V zahraničí používaný termín Fecal Microbiota Transplantation (FMT, transplantace fekální mikrobioty) lépe vystihuje, že se jedná o přenos celého komplexu bakterií a dalších důležitých mikroorganismů.
Existují dva typy FMT: heterologní FMT, kdy vzorek stolice pochází od předem vybraných zdravých dárců, a autologní FMT s použitím vlastního vzorku stolice pacienta odebraného v období jeho optimálního zdravotního stavu (tj. ve věku cca. 18–35 let). FMT se jeví vhodnou potenciální terapií pro léčbu některých onemocnění, např. infekce bakterií Clostridium difficile (CDI), zánětlivého onemocnění střev (IBD) nebo obezity. Zajímavé jsou výsledky studií zaměřené na využití FMT i v rámci prevence stárnutí organismu.
V léčbě CDI i IBD lepší výsledky přinesla autologní FMT (remise cca. 30 %). V případě obezity byla na zvířecích modelech u autologní FMT prokázána zvýšená lipolýza tukové tkáně a ztráta hmotnosti, nyní se zkoumá její efekt i u lidí. Na zvířecích modelech provedená heterologní FMT prokázala účinek transplantace vzorků od mladých zdravých jedinců na oddálení projevů chování spojených se stárnutím a na prodloužení života příjemců.
Ve vznikajících bankách je už ve světě možné uchovávat zamražené vzorky stolice od zdravých dárců, které lze v budoucnu využít pro léčbu některých onemocnění prostřednictvím rekonstrukce a omlazení střevního mikrobiomu. Nicméně je třeba provést další testy a studie zaměřené na možná rizika a přínosy spojené s uložením a transplantací stolice. V současnosti se diskutuje například délka efektu obnovy střevního mikrobiomu prostřednictvím FMT (u heterologní FMT v případě CDI byl zjištěn efekt přetrvávající téměř 7 let) či použití FMT u imunosuprimovaných pacientů. Vědci se shodují, že tento typ zdravotní intervence má slibnou budoucnost

Blanca Martin-Borja Sotoca


Zdroj:
Ke S., Weiss S.T., Liu Y.Y. (2022): Rejuvenating the human gut microbiome. Trends in Molecular Medicine. https://doi.org/10.1016/j.molmed.2022.05.005

O lidském mikrobiomu

Co je mikrobiom

Mikrobiom je soubor mikroorganismů osídlující organismus všech živočichů včetně člověka. Střevní mikrobiom je tvořen mikroorganismy žijícími v trávicím traktu. Každý člověk je osídlen miliardami mikroorganismů. Zdravá mikrobiální společenstva poskytují svým hostitelům mnoho zdravotních benefitů.

Narušení mikrobiomu

Narušení rovnováhy mikrobiálního prostředí (dysbyóza) je spojeno s celou řadou zdravotních problémů, např. obezitou, cukrovkou, rakovinou i depresí.

Vhodná strava

Složení mikrobiomu lze podle závažnosti zdravotního stavu regulovat stravou, prebiotiky, probiotiky i zdravým životním stylem.

Kojení

Nedílnou součástí mateřského mléka  jsou symbiotické mikroorganismy. Kojení dodává dítěti nejen optimální komplex živin.
Je důležité také pro správné formování mikrobiomu.

Jak vám můžeme pomoci

Naše pracoviště Vám nabízí profesionální vyšetření střevního mikrobiomu spolu s moderními metodami léčby či možnost vzorek vlastního mikrobiomu preventivně zmrazit. Váš zdravotní stav nás zajímá!

Konzultace​

Před analýzou střevního mikrobiomu probíhá odborná konzultace s lékařem. Základem je podrobná anamnéza. Podmínky odběru je potřeba dobře naplánovat. Jedině na základě odborného vyšetření lze výsledky správně interpretovat.

Vyšetření

Pro rozbor Vašeho mikrobiomu obdržíte odběrovou sadu s přesným návodem k odběru a doručení vzorku do naší laboratoře. K analýze využíváme nejnovější sekvenační metody, tzv. "Next Generation Sequencing”.

Léčba

Složení mikrobiomu lze podle závažnosti zdravotního stavu regulovat stravou, prebiotiky a probiotiky. V případě potřeby lze využít antibiotika, antimykotika, virostatika, antiparazitika nebo tzv. transplantace střevní mikroflóry.

Zamrazení

Věk, nemoci, užívané léky, nevhodná životospráva, životní prostředí a přibývající množství toxických látek nevratně poškozují náš mikrobiom. Optimálním řešením je preventivní uložení vlastního mikrobiomu.