Služby
Medicínské centrum Praha
Mikrobiom

Recepce
pondělí–pátek
7:30–17:00 hodin

Ordinační hodiny
pondělí–pátek
7:30–18:00 hodin

Příjem vzorků
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Aerobní cvičení a mikrobiom

O tom, že cvičení v přiměřené míře má pozitivní vliv na lidské zdraví, jsme určitě slyšeli všichni. Opakovaně také vznikají studie o vlivu cvičení na střevní mikrobiom. Problém je, že tyto studie se málokdy soustředí na běžnou populaci, většinou spíše na různé skupiny nemocných pacientů nebo naopak na profesionální sportovce. Životní styl a strava těchto skupin se výrazně liší od toho, co lze považovat za průměr, což ztěžuje použití výsledků takových studií pro širší populaci.

Nová brazilská studie se zaměřila na skupinu 24 mladých mužů žijících běžným životním stylem, studentů a zaměstnanců univerzity v Sao Paulu, bez zdravotních problémů a se sedavým způsobem života. Účastníci byli rozděleni do dvou skupin. Život kontrolní skupiny se nijak nezměnil. Experimentální skupina se účastnila pravidelného aerobního cvičení. Cvičení bylo nastavené tak, aby odpovídalo doporučení WHO pro dospělé. Cvičící skupina se po dobu deseti týdnů každý týden účastnila tří 50minutových lekcí na rotopedu. Všichni účastníci se museli stravovat stále stejně tak, jak udali na začátku experimentu. Na začátku a na konci 10týdenního období byly účastníkům studie odebrány vzorky stolice, krve a změřeny i další kardiorespirační parametry.

Asi nepřekvapí, že mužům ve cvičící skupině se snížilo celkové množství tělesného tuku (i když ne signifikantně), zato u nich došlo k významnému okysličení. Celkové složení mikrobiomu se na vyšších úrovních nezměnilo, ale početnosti nižších taxonů ano.

Cvičení na rotopedu bylo spojeno s poklesem početností několika nespecifikovaných taxonů z řádu Clostridiales a zvýšením početností bakterií z rodu Streptococcus. Početnost bakterií rodu Faecalibacterium byla vyšší u lidí s nižším BMI a je běžně spojována i s menším množstvím zánětlivých markerů, opačný vztah byl pozorován u bakterií z rodu Bacteroidetes. Vyšší příjem kyslíku byl spojen se zvýšenou diverzitou mikrobiomu a se zvýšenou početností bakterií rodů Roseburia, Odoribacter a Sutterella. Rod Roseburia je jeden z klíčových producentů mastných kyselin s krátkým řetězcem (SCFA) v lidských střevech. SCFA jsou obecně zdraví prospěšným produktem bakteriální fermentace vlákniny. Vliv bakterií rodů Odoribacter a Sutterella na lidské zdraví není jednoznačný. V některých studiích jsou tyto bakterie asociovány s nemocemi, ale například i s ochranou proti oxidantům.

Studie ukazuje, že nenáročné pravidelné cvičení má pozitivní vliv na naše zdraví i na střevní mikrobiom.

Mgr. Pavel Pešek


Resende AS, Leite GSF, Junior AHL (2021). Changes in the gut bacteria composition of healthy men with the same nutritional profile undergoing 10-week aerobic exercise training: A randomized controlled trial. Nutrients, 13: 2839.

O lidském mikrobiomu

Co je mikrobiom

Mikrobiom je soubor mikroorganismů osídlující organismus všech živočichů včetně člověka. Střevní mikrobiom je tvořen mikroorganismy žijícími v trávicím traktu. Každý člověk je osídlen miliardami mikroorganismů. Zdravá mikrobiální společenstva poskytují svým hostitelům mnoho zdravotních benefitů.

Narušení mikrobiomu

Narušení rovnováhy mikrobiálního prostředí (dysbyóza) je spojeno s celou řadou zdravotních problémů, např. obezitou, cukrovkou, rakovinou i depresí.

Vhodná strava

Složení mikrobiomu lze podle závažnosti zdravotního stavu regulovat stravou, prebiotiky, probiotiky i zdravým životním stylem.

Kojení

Nedílnou součástí mateřského mléka  jsou symbiotické mikroorganismy. Kojení dodává dítěti nejen optimální komplex živin.
Je důležité také pro správné formování mikrobiomu.

Jak vám můžeme pomoci

Naše pracoviště Vám nabízí profesionální vyšetření střevního mikrobiomu spolu s moderními metodami léčby či možnost vzorek vlastního mikrobiomu preventivně zmrazit. Váš zdravotní stav nás zajímá!

Konzultace​

Před analýzou střevního mikrobiomu probíhá odborná konzultace s lékařem. Základem je podrobná anamnéza. Podmínky odběru je potřeba dobře naplánovat. Jedině na základě odborného vyšetření lze výsledky správně interpretovat.

Vyšetření

Pro rozbor Vašeho mikrobiomu obdržíte odběrovou sadu s přesným návodem k odběru a doručení vzorku do naší laboratoře. K analýze využíváme nejnovější sekvenační metody, tzv. "Next Generation Sequencing”.

Léčba

Složení mikrobiomu lze podle závažnosti zdravotního stavu regulovat stravou, prebiotiky a probiotiky. V případě potřeby lze využít antibiotika, antimykotika, virostatika, antiparazitika nebo tzv. transplantace střevní mikroflóry.

Zamrazení

Věk, nemoci, užívané léky, nevhodná životospráva, životní prostředí a přibývající množství toxických látek nevratně poškozují náš mikrobiom. Optimálním řešením je preventivní uložení vlastního mikrobiomu.